top of page
  • Writer's pictureEsti Nave

מנהלים מתעמרים

Updated: Jan 15, 2019

כשהגעתי למרכז היזמות החדש פגשתי את חברי הצוות הבכיר. חכינו למנהלת שלהם שאחרה מעט ובינתיים חשוב להם לספר לי דברים בשבחה. לחדר נכנסת גברת נמרצת ומטופחת ונושאת נאום קצר ומלא השראה. זה עתה יצאה לדרכה משלחת התורמים ועוד פרויקט מדליק נפתח.

גם בהפסקה לא זיהיתי אותה. זה קרה רק כשנגשה אלי ואמרה בשקט ובחיוך "אנחנו מכירות". הזאת נעמי? לבושה מעודכן ונראית נפלא, האם זו אותה האישה הדהויה והמעשנת בשרשרת שהכרתי בארגון אחר? זו שרוב מפגשי הייעוץ האישי עברו עליה בדמעות ובחיסול חבילות טישו? שלעתים קרובות עברה טקסי השפלה פומביים בישיבות ההנהלה וצרחות אימים לעיני לקוחות?

הייתי כבר יועצת ארגונית ותיקה והמושג "מנהלים מתעללים " היה עבורי תיאורטי בלבד. עד שפגשתי את הבעלים של ארגון שהתאים לדימוי "בית הכלא הנפשי"*. עסק משפחתי מצליח מזה שלושה דורות, בבעלותם של שני אחים, "מנהלים מרעילים". כל אחד מהם פתח שיטות משלו להתעללות בעובדים. ולהשפלתם. היא נהגה לספור כמה כפיות קפה נמס נכנסות לקופסת הקפה הפשוט של עלית, צורחת על העובדים שהם מבזבזים קפה ומאריכים הפסקות ומקצצת סדרתית של זכויות וחופשות. הוא מתוחכם יותר: בחושים מחודדים הוא מצליח לאתר אצל עובדיו – רובם אנשי מקצוע משכילים - את נקודת הקושי האישית של כל אחד ואחד, ואז מצליח ליצור אצלו חוסר בטחון תעסוקתי, לאיים בפיטורין בגלוי או בסמוי ולהשפילו בפומבי. עובדים נאלצים להשלים עם עומס שעות עבודה ולקוחות מעבר לתקן ומדי פעם גם עם בקשות חריגות לשירות שאינו כלול בתפקידם. כמו במקרי התעללות במשפחה, הם נשארים בארגון, פגועים ומקוים לימים יותר טובים.

נעמי "זוכה" למנות גדושות של תשומת לבו. אנחנו עובדות על ניהול המחלקה הגדולה שלה, אבל העניין הבינאישי צף ועולה בכל פעם. יש לה רשימה ארוכה של הסברים: אני יודעת שהוא מזכיר לי את אבא שלי, כך גדלתי היא אומרת, משוכנעת שהעברית שלה, תוצרת רוסיה, לא מספיק טובה ובשום מקום אחר לא תתקבל לעבודה. אם חד- הורית לשלושה ועוד..

מה דעתך ליצור משהו חדש במקום לתקן? אני מציעה לה. איך יראו חייך ללא שום גורם מתעלל? במה תעבדי, מה את לובשת, מהו גובה השכר שלך, איפה את גרה, ואיך את מבלה את שעות הפנאי? עיניה נדלקות. זה לא היה קסם, נדרשו מספר מפגשים בהם רוב הזמן עסקנו בניהול השוטף. ואז - יום אחד דיווח המנהל שלה בישיבת הנהלה בכעס שהיא עזבה - והודיע שבסוף עוד תחזור אליהם בזחילה.. (ואז נראה אם הוא יסכים בכלל לקבל אותה!)

נעמי לא חזרה. הקריירה שלה ממריאה מאז מתפקיד לתפקיד, ומחוזרת על ידי חברות השמה לבכירים ותודה, גם הילדים בסדר. "את זוכרת ששאלת איך יראו חיי בעתיד"?


Kommentare


bottom of page